Get Adobe Flash player

Spis treści

Rezerwat “Zamczysko” – (pow. 1,35 ha) – znajduje się w Leśnictwie Pierzchno w oddz. 260 a, jest rezerwatem typu kulturowego, utworzono go w 1971 r. dla ochrony resztek umocnień wykonanych przez wojska szwedzkie z czasu ich najazdu na Polskę. Teren rezerwatu pokrywa las mieszany, w którym dominuje starodrzew dębowy w wieku 180 – 200 lat.Charakterystyka

Jest to leśny rezerwat przyrody, utworzony w celu ochrony dęba szypułkowego, rosnącego na wałach obronnych wczesnośredniowiecznego grodziska i utworzonego później w tym miejscu obozu wojsk szwedzkich z czasu potopu szwedzkiego. Starym dębom w wieku 190-210 lat towarzyszą: modrzew europejski, buk zwyczajny, grab, rzadziej lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jodła pospolita, leszczyna, głóg dwuszyjkowy, trzmielina pospolita i dziki bez czarny. Runo jest charakterystyczne dla lasu mieszanego. Do najcenniejszych roślin należą objęte ścisłą ochroną gatunkową: rojownik pospolity, lilia złotogłów i śniedek baldaszkowaty. Cztery gatunki chronione są częściowo: złoć żółta, zawilec gajowy, kopytnik pospolity i konwalia majowa.