Get Adobe Flash player

Spis treści

Rezerwat „Stawiska” – (pow. 6,35 ha) – Rezerwat leśny położony na terenie leśnictwa Wapiennik. Nadleśnictwo Kłobuck, w pobliżu miejscowości Parzy miechy w gm. Lipie. Utworzono go w 1959 r. Obejmuje powierzchnię 6,28 ha. Granice rezerwatu są wyraźne, gdyż stanowi on oddzielny kompleks leśny otoczony polami i łąkami. Utworzony w celu ochrony lasu dębowego, ze starymi drzewami o charakterze pomnikowym naturalnego pochodzenia w wieku ok. 400-600 lat. W rezerwacie rośnie 85 dębów szypułkowych o pniach dochodzących do 6-ciu metrów obwodu i potężnych konarach. W rezerwacie występuje fauna, do niej należą wszystkie chrząszcze biegaczowate, motyle - paź żeglarz, paź królowej, traszki, niektóre gatunki ptaków,  myszołów zwyczajny, , jastrząb gołębiarz , krogulec.