Get Adobe Flash player

Spis treści

Rezerwat

 

 

 

Szachownica” – (pow. 12,70 ha) – położony jest w Leśnictwie Wapiennik w oddz. 85 bcd oraz 92 abc, jest rezerwatem geologicznym, utworzonym w 1978 r. w celu zachowania proglacjalnej jaskini największej na Jurze, powstałej w wapieniach górno-jurajskich, stanowiącej miejsca zimowania licznych kolonii nietoperzy.
Ochroną prawną objęto obszar zalesionego wzgórza „Kamienna Góra” zbudowanego z wapieni górno jurajskich z systemem jaskiń pod nazwą „Szachownicy” Łączna długość korytarzy jaskiniowych przekracza 1000 m. Cały ciąg jaskiń jest obecnie suchy, a szata naciekowa bardzo uboga.