Get Adobe Flash player

Spis treści

Parki krajobrazoweRozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego z dn. 10.08.1995 r. utworzony został

 

Załęczański Park Krajobrazowy,      

objął on swoim zasięgiem północną część (786,66 ha) obszaru Nadleśnictwa Kłobuck. Celem jego utworzenia była ochrona całego ekosystemu doliny Warty, żwirowo-piaszczystych wzgórz morenowych, starodrzewi bukowych i bukowo-jodłowych w okolicach Parzymiechów i Kleśnisk. Natomiast w obrębie Kłobucka wyznaczono otulinę parku krajobrazowego “Lasy nad Górną Liswartą” o łącznej powierzchni 904,35 ha.

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kłobuck znajduje się 12 pomników przyrody (10 pojedynczych drzew oraz dwie grupy drzew). Są to wiekowe dęby i buki o nieprzeciętnych wymiarach. Obwody pni tych wiekowych drzew często przekraczają 400 cm. Rosną w leśnictwach Rybno, Pierzchno oraz Bartkówka.