Get Adobe Flash player

83 pułk piechoty im. Romualda Traugutta z Kobrynia dowodzony przez płk dypl. Adama Nadachowskiego wchodził w skład 30 Poleskiej Dywizji Piechoty. Od 23 marca 1939 stan liczebny pułku w ramach niejawnej mobilizacji marcowej został podniesiony do etatów wojennych i wraz z całą zmobilizowaną 30 Poleską DP z przeznaczeniem dla Armii "Łódź" został przetransportowany koleją do stacji Rusiec koło Szczercowa jako jednostka osłonowa z zadaniem uderzenia na nieprzyjaciela, który by się przeprawił przez Wartę. Długie miesiące w polu żołnierze spędzali biorąc udział w licznych ćwiczeniach i marszach co sprzyjało dobremu zgraniu w ramach kompanii, plutonów, drużyn i zahartowaniu w trudach życia w polu. W czerwcu 1939 żołnierze przystąpili do budowy umocnień polowych pozycji obrony stałej "Szczerców" nad rzeką Widawką.

W ostatnich dniach pokoju, na dwa dni przed wybuchem wojny 83 pułk piechoty otrzymał zadanie przemaszerowania w ramach oddziału wydzielonego na przedpole głównej linii obrony w rejon Działoszyna, gdzie w pobliżu granicy niemieckiej pod Parzymiechami 1 wrzesnia 1939 pułk przystąpił do działań wojennych. W dniach 4-5 września bił się nad Widawką w skutecznej obronie północnego odcinka pozycji obrony stałej "Szczerców" by dalej w walkach odwrotowych wziąć udział w drugiej największej bitwie stoczonej przez 30 DP w boju pod Przyłękiem o wyrwanie się z niemieckiego okrążenia, gdzie pod Jeżowem zginął dowódca pułku - płk Nadachowski. Po bitwie nieliczne ocalałe oddziały 83 pp dotarły do twierdzy Modlin, gdzie weszły w skład jej załogi na odcinku "Kazuń".

 

Pułk Strzelców Poleskich

im. Romualda Traugutta (83 pp)

oddział piechoty Wojska Polskiego.
Pułk walczył w składzie 30 DP , stacjonował w garnizonie Kobryń, na terenie Okręgu Korpusu Nr IX .
Oddział wchodził w skład 5 Dywizji Strzelców Polskich (1919-1920), Brygady Syberyjskiej (1920-1921) i 30 Poleskiej Dywizji Piechoty (1921-1939).
Patronem jednostki był generał Romuald Traugutt, dyktator powstania styczniowego.

14 listopada 1918, w Nowomikołajewsku, na bazie Batalionu Zapasowego rozpoczęto formowanie 2 Pułku Strzelców Polskich na Syberii. 14 lipca 1920 oddział przemianowany został na 2 Syberyjski Pułk Piechoty, 14 października 1921 na 83 Syberyjski Pułk Piechoty, 10 marca 1922 na 83 Pułk Piechoty.

14 sierpnia 1923 w Kobryniu biskup polowy WP Stanisław Gall wręczył pułkowi sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi słonimskiej

W kampanii wrześniowej 1939 walczył w składzie macierzystej dywizji ( Armia "Łódź").


Dowódcy:
płk Dunin-Marcinkiewicz (XI 1918)
ppłk Ludwik Kadlec
mjr/płk Józef Werobej (VIII 1920 - XII 1931)
płk Jan Klein (1932)
ppłk dypl. Adam Nadachowski (1939)

Oficerowie:
kpt. rez. Tadeusz Kruk-Strzelecki
por. rez. Piotr Olewiński

Obsada personalna 2 Pułku Strzelców Polskich na Syberii w latach 1918-1919

Dowództwo
dowódca - płk Dunin-Marcinkiewicz
dowódca - ppłk Ludwik Kadlec
zastępca dowódcy - mjr Emil Werner
adiutant - por. Włodzimierz Scholze-Srokowski
adiutant - por. Adam Dzianott

I batalion
dowódca - kpt. W. Borysiewicz
dowódca - kpt. Włodzimierz Scholze-Srokowski
1 kompania - por. Stanisław Galiński
2 kompania - por. Stanisław Bochniewicz
3 kompania - por. Szenk

II batalion
dowódca - kpt. Kazimierz Koneczny
4 kompania - por. Wierzbicki
5 kompania - por. Kaszycki
6 kompania - por. Gliwa

III batalion
dowódca - kpt. Mieczysław Kotwicz-Dobrzański
7 kompania - por. Tomaszewicz
8 kompania - por. Szyk
8 kompania - por. Śliwa
9 kompania - por. Szanecki
9 kompania - ppor. Michał Janczewski

oddział (batalion) karabinów maszynowych
dowódca - por./kpt. Kazimierz Jaworski (Kurowski)
1 kompania km - por. Młoszowski
2 kompania km - ppor. Piechowicz
3 kompania km - por. Biegański

Szkoła Podoficerska
dowódca - por. Stanisław Michocki

kompania wywiadowców
dowódca - por. Zygmunt Wiszniewski

kompania łączności
dowódca - por. Jarzyna

kompania zafrontowa
dowódca - ppor. Znamirowski