Get Adobe Flash player


Nad jednym ze strumieni powstał tu wówczas młyn Kleśnik,a następnie osada, którą w I połowie XIX wieku odnotowano jako Kleśniska Pustkowie.W obecnym miejscu wieś rezyduje od I połowy XIX wieku.Na przełomie XIX i XX wieku nieco na wschód od zabudowań wiejskich położony był folwark Marianin. Po I wojnie światowej we wsi założono straż pożarną.Parcelacja majątku Parzymiechy przed II wojną światową stała się podstawą do powstania kolonii o nazwie Marianka. W pierwszych dniach II wojny światowej wielu mieszkańców zostało zamordowanych przez Wehrmacht.

Mam  informację od  Jacka Machudery ,  jego   babcia  pani Eugenia Krawczyk  z domu Gendek mieszkająca  nadal   w  Kleśniskach wspomnina, że   kowal  nazywał  sie  JAN PILAREK.Myślę, że to   już pewna informacja.Być możę w najbliższym  czasie,  mam  taką  nadzieję ,  pojawi  sie  jakieś  zdjęcie -  zobaczymy.