Get Adobe Flash player

Niemieckie-początki

.....

Bezpośrednim powodem przedłużenia kolejki Rosenberg – Zawisna z Praszki w kierunku wschodnim na Działoszyn były prace przy utwardzaniu szosy z Praszki do Działoszyna. , ważnje wówczas dla zaopatrzenia frontu.

Oczywiście podobnie jak linia pierwotna , także i to przedłużenie miało rozstaw toru 750 mm, nietypowy dla niemieckich kolei wojskowych.Budowę rozpoczęły wojska niemieckie jesienią roku 1914 i do dnia 16.11.1914 r. doprowadziły ją do Jaworzna, a prace ziemne do lasu w okolicach Kleśnisk.

Ruchu na nowym odcinku jednak nie otworzono, a nawet odesłano z powrotem trzy lokomotywy sprowadzone dla tej budowy.Przy takim zaawansowaniu prac budowlanych armia niemiecka  straciła zainteresowanie wiązaniem sił własnych  przy tej inwestycji i przekazała zbudowaną część linii w ręce świerzo przybyłej w ten rejon armii austriackiej.

Warto przy tym zauważyć , że według pierwotnych planów trasa nowo wytyczonegoodcinka kolei początkowo przekraczała rzekę Prosnę po moście drogowym i prowadziła na wprost przez miasto Praszka.Późniejsz plany pokazują mosty kolejowe na zachód od drogowych i obejście Praszki od północnego zachodu.Niewykluczone, że na czas budowy nowego mostu kolejowego ułożono tymczasowo tory przez most drogowy.

.......................................................................................................................................................................................................