Get Adobe Flash player

 1 pazdziernika 2006 roku przy ołtarzu polowym w Kleśniskach-Pile obchodzona była uroczystość patriotyczna.
Konspiracyjnego Wojska Polskiego, w której uczestniczyli wierni Parzymiech i gminy Lipie.Kazdego roku, według doniesień ZUS, na wieczną wartę odchodzi 30 tyś. żołnierzy czasów okupacji hitlerowskiej i stalinowskiej. 60 rocznica walki oddziału KWP "Jastrzębie - Oświęcim" pod dowództwem por. Alfonsa Olejnika ps. "Babinicz" z funkcjonariuszami NKWD , UB , MO, zasługuje na pamięć.Dzięki żołnierzom konspiracyjnego Wojska Polskiego żyjemy w wolnej i demokratycznej Polsce.


Por. Alfons Olejnik dowodził Oddziałem Partyzanckim Służby Obrony Społeczeństwa "Oświęcim" walczącym w powiatach wieluńskim i sieradzkim.Za działalnośc partyzancką w KWP został skazany na śmierć, wyrok wykonano w Łodzi w 1947 r. Żołnierzom poległym i żyjącym poświęcają słowa kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc" : "Do Polski wolnej, suwerennej, sprawiedliwej i demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem , zakłamaniem i zdradą".
Lasy parzymiechskie w rocznicę walk o wolną Polskę stały się miejscem pojednania i przebaczenia w którym łączyli się kombatanci, żołnierze WP, pracownicy lasów Nadleśnictwa Kłobuck, policja, harcerze,pracownicy gminy Lipie, młodzież szkolna, ksiądz Proboszcz i wierni.

ks Marek Bator

PS. kpt Warszyc powiedział swojecredo

„dopóki istnieje choćby najmniejsza nadzieja i możliwość wykazania Rosji, że jej polityka jest podła, świńska i zaborcza, oraz walki z jej imperializmem i odebrania zagrabionych przez nia wschodnich połaci Polski, dopóty w walce tej trwac jest naszym obowiazkiem - nawet za cene wielkich ofiar”