Get Adobe Flash player

Spis treści

font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-family:arial,helvetica,sans-serif;´acute;lestwa Polskiego. Zamknięcie granicy z Kongresspan style=bdquo;Biuletynie Informacyjnym Gminy Rudnikip class=´
 

span style=W niepodzielnym stopniu dzieje Rudnik wiążą się z dziejami parafii. Jak już zostało powiedziane parafia istniała już na pewno w1397 roku. Być może powstała w połowieXIV wieku lub wcześniej. Przemawia za tym choćby wezwanie kościoła i patron parafii- św. Mikołaj. Jeden z najpopularniejszych świętych i najstarszych patronWXVII wieku parafia Rudniki znajdowała się w oficjalade wieluńskim, archidiakonacie uniejowskim, dekanacie krzepickim, wojew´bdquo;Żyjemy tutaj w Rudnikach sami Polacy- z dziada pradziada/p